Privacybeleid – Carrièrewebsite van Greenhouse

Bij Greenhouse streven we ernaar om erop toe te zien dat jouw persoonsgegevens worden beschermd en nooit worden misbruikt.

In ons privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we die verzamelen, hoe we die gebruiken, de controle die je zelf hebt over je persoonsgegevens en de procedures die we hebben om jouw privacy te beschermen. Het beleid is van toepassing op de gegevens die we verzamelen via de carrièrewebsite van Greenhouse en de daarmee samenhangende sollicitaties die via de carrièrewebsite van Greenhouse binnenkomen en/of die door ons worden gebruikt om de sollicitaties te verwerken. 

Door je persoonsgegevens met ons te delen en door verder gebruik van onze carrièrewebsite bevestig je dat je de voorwaarden van ons privacybeleid hebt gelezen en begrepen en er bij dezen mee akkoord gaat dat we je persoonsgegevens gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid.

We nemen verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die we over jou verzamelen en streven ernaar om transparant te zijn over hoe we daarmee omgaan en geven je zelf de controle hierover.

Indien je vragen, opmerkingen of twijfels hebt over bepaalde aspecten van dit beleid of hoe Greenhouse met jouw informatie omgaat, stuur dan een e-mail aan ons Privacy Team: privacy@greenhousegroup.com.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Onze belangrijkste redenen om persoonsgegevens te verzamelen zijn dat we jou willen voorzien van informatie of diensten die je hebt aangevraagd inclusief de ondersteuning van jouw sollicitatie(s) bij Greenhouse, en de diensten, producten en ervaringen die jij en de gebruikers van de carrièrewebsite van Greenhouse, sollicitanten en werknemers van ons verwachten, willen leveren en verbeteren.

We verzamelen jouw persoonsgegevens op verschillende manieren; je kunt die informatie met ons delen of we kunnen die informatie verzamelen door het gebruik van andere middelen. In dit gedeelte geven we uitleg over de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens van jou verzamelen en over een aantal manieren waarop die informatie wordt gebruikt. Voor nadere informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, verwijzen we u naar het gedeelte getiteld “Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?”

Soms kunnen we je ook vragen om ons vrijwillig persoonsgegevens te verstrekken.  Over het algemeen wordt deze informatie gevraagd wanneer je ons om informatie verzoekt.

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen:

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

IP-adres (een unieke identifier voor jouw computer of ander apparaat)

ID van mobiel apparaat

Cookie (gebruiker) ID (een unieke identifier opgeslagen op jouw apparaat)

Informatie die je met ons deelt
We verzamelen persoonsgegevens die je met ons deelt wanneer je je inschrijft, contact met ons opneemt of met ons communiceert via onze website, e-mail, telefoon of anderszins. Je kan besluiten om bepaalde informatie niet te verstrekken of vragen om bepaalde informatie die je eerder hebt verstrekt, te verwijderen. Indien je hiervoor kiest, kan je wellicht geen sollicitatie in gang zetten en de voordelen van een carrière bij Greenhouse niet optimaal benutten.

Je kan ons bijvoorbeeld informatie geven wanneer je contact met ons opneemt over de mogelijkheid om bij Greenhouse te werken of wanneer je een CV of andere informatie over je carrière uploadt.

Om te solliciteren naar een functie die op onze website staat vermeld, vragen we gebruikers om ons basale contactinformatie te verstrekken. Via deze communicatie deel je de volgende informatie met ons: naam, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over je loopbaan (gewoonlijk in de vorm van een CV) alsmede eventuele andere persoonsgegevens die je verstrekt in de communicatie met Greenhouse. We kunnen ook om aanvullende informatie vragen ter ondersteuning van het wervingsproces en in het geval dat je een baan krijgt aangeboden.

Cookies
We kunnen cookies en soortgelijke softwaretechnologie gebruiken om persoonsgegevens van jou te verzamelen en het gebruik van de carrièrewebsite op jouw persoonlijke wensen af te stemmen. Een cookie is een klein gegevensbestand dat bepaalde websites op de harde schijf van jouw computer zet op het moment dat je ze bezoekt. We kunnen ook webbakens, clear gifs en soortgelijke softwaretechnologie gebruiken waarmee we gegevens verzamelen die vergelijkbaar zijn met de gegevens die door een cookie worden verzameld. Een cookiebestand kan verschillende soorten informatie bevatten, waaronder een gebruikers-ID dat door de site wordt gebruikt om de pagina's bij te houden die je hebt bezocht.

De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld op het accepteren van cookies;  je kan echter je browser resetten om alle cookies te weigeren of om een melding te krijgen wanneer er een cookie wordt verstuurd of je kunt de cookies regelmatig van je browser verwijderen. (NB:  je kan de helpfunctie van je browserapplicatie raadplegen voor instructies hierover). Indien je ervoor kiest om cookies uit te schakelen of niet te accepteren, kan je wellicht niet gebruik maken van alle mogelijkheden van de carrièrewebsite. Meer informatie over cookies is te vinden in de cookieverklaring.

Indien je één van de websites van onze Greenhouse bedrijven bezoekt, kunnen er cookies worden gebruikt zoals beschreven in het betreffende privacybeleid of de cookieverklaring. Het is daarom zinvol om je op de hoogte te stellen van het privacybeleid van die websites.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?
Onze belangrijkste redenen om persoonsgegevens te gebruiken zijn dat we jou willen voorzien van informatie of diensten die je hebt aangevraagd inclusief de ondersteuning van jouw sollicitaties bij Greenhouse, en de diensten, producten en ervaringen die jij en de gebruikers van de carrièrewebsite van Greenhouse, sollicitanten en werknemers van ons verwachten, willen leveren en verbeteren.

We kunnen jouw persoonsgegevens delen met bedrijven die gelieerd zijn aan Greenhouse en gezien het mondiale karakter van onze onderneming kunnen jouw persoonsgegevens van het ene naar het andere rechtsgebied worden overgedragen. Wanneer we dergelijke overdrachten doen, gebeurt dit in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, bijvoorbeeld door het gebruik van Standaard Contractuele Bepalingen daar waar informatie wordt overgedragen van WPP (uiteindelijk moedermaatschappij van Greenhouse ) in de EER naar WPP in de Verenigde Staten van Amerika.

Door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken ga je ermee akkoord dat wij je persoonsgegevens op deze manier overdragen, opslaan en gebruiken.

We delen je persoonsgegevens met bepaalde derden die namens ons diensten verlenen. Zij hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om die diensten te verrichten. Ze moeten de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens in acht houden en mogen deze alleen gebruiken op de manier zoals door ons voorgeschreven en altijd in overeenstemming met dit privacybeleid.

Informatie die je met ons deelt
We gebruiken de persoonsgegevens die je met ons deelt op de volgende manieren: 

•Om te reageren op jouw vragen en verzoeken;
•Om met jou te communiceren; 
•Om je te informeren over de voortgang van je sollicitatie bij Greenhouse ;
•Om diensten en ondersteuning te verlenen bij sollicitaties;
•Om het solliciteren bij Greenhouse te vergemakkelijken;
•Om je de informatie te geven waar je om hebt gevraagd;
•Om de informatie op deze website beter toegankelijk te maken;
•Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in het beleid en de algemene voorwaarden van Greenhouse en je te informeren over andere zaken;
•Indien je ons heeft gevraagd om je op de hoogte te houden van andere carrièremogelijkheden bij Greenhouse , dan kunnen we je hierover regelmatig benaderen gedurende een periode van maximaal 12 maanden. 

Contact met jou in de toekomst
Op jouw verzoek houden we je op de hoogte van andere mogelijkheden bij Greenhouse gedurende maximaal 12 maanden. We doen dit op verschillende manieren, waaronder e-mail, via social media platforms en telefonisch, maar alleen als je dit zelf wilt.

Indien je meer informatie wilt over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan, stuur dan s.v.p. een e-mail naar ons Privacy Team: privacy@greenhousegroup.com.

Geven we jouw informatie door aan derden?
We kunnen je persoonsgegevens doorsturen aan andere groepsondernemingen, gelieerde ondernemingen en derden om ons te helpen uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden zoals omschreven in dit beleid.

We kunnen je persoonsgegevens bekendmaken indien wij of onze activa worden verkocht of indien we zijn betrokken bij een soortgelijke zakelijke transactie. We zien erop toe dat de derden die jouw persoonsgegevens ontvangen verplicht zijn om de vertrouwelijkheid hiervan in acht te nemen.

We kunnen persoonsgegevens aan derden bekendmaken als we reden hebben om aan te nemen dat dit wettelijk verplicht is en om vermeende of feitelijk illegale of anderszins verboden activiteiten te onderzoeken, voorkomen, of hier actie tegen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot fraude.

Links naar websites van derden
We kunnen links naar andere websites vermelden die niet worden geëxploiteerd en beheerd door de Greenhouse.

We hebben geen zeggenschap over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites of hoe derden die daar verantwoordelijk voor zijn, jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. We doen geen aanbevelingen voor en uitspraken over websites van derden.

Websites van derden kunnen hun eigen privacy beleid hebben waarin wordt uitgelegd hoe zij jouw persoonsgegevens gebruiken en delen. Voordat je deze websites gebruikt dien je hun privacy beleid zorgvuldig te lezen om er zeker van te zijn dat je het eens bent met de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om ze te gebruiken om de redenen die in dit privacybeleid worden gegeven, en zo lang de wet ons verplicht ze te bewaren.

Hoe beschermen we jouw gegevens?
We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens die in ons bezit komen veilig bewaard blijven, accuraat en actueel worden gehouden en slechts zo lang worden bewaard als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

Hoe krijg je een kopie van jouw gegevens?
Je hebt het recht om een kopie op te vragen van de gegevens die we van jou hebben en om onjuistheden daarin te laten corrigeren. Neem s.v.p. contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact met ons opnemen als je gegevens of keuzes veranderen
Als jouw persoonsgegevens of jouw voorkeuren veranderen, als je niet wilt dat wij jou de informatie sturen waar je om hebt gevraagd of als je vragen hebt over hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken, dan kun je ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar privacy@greenhousegroup.com.

Wijzigingen in dit privacybeleid
We zullen dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien en bijwerken en noteren hieronder de datum waarop het beleid voor het laatst is bijgewerkt. 

Voor het laatst bijgewerkt op: 29 januari 2018.